Theo cáo trạng của VKSND TP Đà Nẵng, do cần tiền để tiêu xài, mặc dù tài sản không phải do mình sở hữu nhưng Lin gian dối, báo mất giấy tờ và xin cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với nhà 34, đường Phan Châu Trinh, TP Đà Nẵng.

Sau đó, Lin nói dối vợ chồng ông Hàng Trần Minh Châu (trú số 11, Phan Châu Trinh, Đà Nẵng) là nhà và đất do mình sở hữu, không có tranh chấp, trong khi biết rõ là không thể giao nhà, để chiếm đoạt của vợ chồng ông Châu số tiền 7 tỷ đồng thông qua việc chuyển nhượng nhà và đất nói trên cho vợ chồng ông Châu.